Bestellingen BBQ Beachvolleybal Nootdorp

Je gaat je team inschrijven voor deelname aan de afsluitende BBQ.

- Aan de BBQ kunnen spelers/speelsters en hun partners deelnemen.

- Deelnemers aan de BBQ met dieetwensen dienen zelf voor BBQ-producten te zorgen.
  Deze kunnen wel door ons veilig bereid worden.

Ontbrekende teamnaam

Ontbrekende contactpersoon

Geen geldig mailadres

Fout met telefoonnummer

Voor de afsluitende BBQ willen we graag de aantallen weten qua: BBQ Vlees, BBQ Vegetarisch en BBQ Dieet.

We hanteren de volgende prijzen:
BBQ Vlees en Vegetarisch zijn allebei € 20,00 en de BBQ Dieet is € 7,50.

Voor het BBQ Dieet zorgen jullie er zelf voor dat de etenswaren worden meegenomen.
Wij zorgen ervoor dat die goed en veilig tijdens de BBQ worden bereid.

Partners van de spelers mogen uiteraard deelnemen aan de BBQ.

 

Onjuiste invoer

Verkeerde invoer

Verkeerde invoer

Hieronder volgt de berekening van de kosten van jullie deelname aan de BBQ: 

 

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

De totale kosten bedragen:

Invalid Input

Graag de totale kosten van de BBQ, vóór 1 augustus 2024 overmaken
op rekening: NL79RABO0137303491 t.n.v. Oranjevereniging Nootdorp 
o.v.v. Beach Volleybal 2024 BBQ + teamnaam